Zaštita životne sredine

Imlek je u 2012. godini dobio  sertifikat za  sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2004, koji u kontinuitetu unapredjuje i održava.

Ovaj sertifikat je rezultat dugogodišnjeg doslednog sprovodjenja Politike i ciljeva sistema upravljanja. IMLEK je učestvovao 2009. Godine u  projektu uvodjenja Čistije proizvodnje pod pokroviteljstvom UNIDO (United Nations Industrial Development Organization).  Čistija proizvodnja podrazumeva proces proizvodnje sa maximalnom racionalizacijom utrošaka sirovina i svih korišćenih energenata.

U cilju poboljšanja učinaka naših procesa u zaštiti životne sredine, kao i usaglašavanjem sa novom zakonskom regulativom, konstantno planiramo nove projekte, mere i aktivnosti.  

Doslednim sprovodjenjem Politike ADIMLEKa ostvareni su sledeći rezultati ciljeva zaštite životne sredine u 2014. godini:

  • UKUPNA POTROŠNJA VODE PO LITRI PRERADE MLEKA U PROIZVODNIM POGONIMA IMLEKA JE SMANJENJENA  U 2014. GODINI  U ODNOSU NA 2013. GODINU ZA 6,24%.

  • UKUPNA POTROŠNJA ELEKTIČNE ENERGIJE  PO LITRI PRERADE MLEKA U PROIZVODNIM POGONIMA AD IMLEKA JE SMANJENJENA U 2014. GODINI U ODNOSU NA 2013. GODINU ZA 1,96%.

  • UKUPNA  KOLIČINA GENERISANOG OTPADA PO LITRI PRERADE MLEKA U PROIZVODNIM POGONIMA AD IMLEKA JE U 2014. GODINI SMANJENJENA U ODNOSU NA 2013. GODINU ZA 12,9%.

  • PROCENAT RECIKLIRANOG OTPADA JE POVEĆAN U 2014. GODINI U ODNOSU NA 2013. GODINU ZA 14,47 %.