Misija i vizija

Misija:

Obezbedjivanje potrošača zdravim, ukusnim i hranljivim proizvodima  u cilju podizanja nivoa svesti o neophodnosti zdravog i izbalansiranog načina ishrane.

Vizija:

Ekspanzija  u kompaniju sa snažnim i priznatim evropskim brendovima, a koju pokreću potrebe i želje  potrošaća, pre svega  kvalitetna ishrana i zdrav način života.

Politika:

 

AD IMLEK kao kompanija koja se opredelila da zadrži lidersku poziciju u regionu u oblasti mlekarske industrije odlučno sprovodi sledeće:

 • Ispunjava iskazane i neiskazane zahteve potrošača održavanjem visokog nivoa kvaliteta  i bezbednosti proizvoda;

 • Obezbedjuje svojim kupcima usluge visokog kvaliteta stalnim preispitivanjem njihovih zahteva i poboljšanjem usluga koje im pruža;

 • Neprekidno unapredjuje sistem upravljanja kvalitetom, sistem upravljanja bezbednošću hrane, sistem upravljanja zaštitom životne sredine i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;

 • Prati i usaglašava svoje aktivnosti sa važećom zakonskom regulativom i drugim zahtevima relevantnim za kvalitet  i bezbednost svih naših proizvoda, procesa, zaštitu životne sredine  zaštitu zdravlja i bezbednost na radu;

 • Razvija partnerske odnose sa svojim isporučiocima, koje bira  tako da obezbedi sirovine i ostale materijale i usluge koje su najvišeg kvaliteta i sa najmanjim negativnim uticajem na životnu sredinu;

 • Unapredjuje i razvija farme, podizanjem znanja kod farmera, u cilju obezbedjenja dovoljnih količina sirovog mleka, čiji kvalitet i bezbednost treba da zadovolji najviše svetske standarde;

 • Stalno radi na osposobljavanju zaposlenih na svim nivoima, na povećanju njihove svesti o odgovornosti, značaju i uticaju njihovih aktivnosti na bezbednost proizvoda i životnu sredinu,  kao i na njihovoj motivaciji za uspešan, bezbedan i efikasan rad;

 • Planira i upravlja svim procesima na način koji omogućava ispunjenje ciljeva, sa najnižim mogućim troškovima, optimalnim korišćenjem prirodnih resursa i minimalnim negativnim uticajem na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost zaposlenih kao i svih onih koji se nadju na lokacijama AD IMLEKa;

 • Identifikuje i primenjuje postupke u cilju unapredjenja efikasnosti u pogledu upotrebe materijala i prirodnih resursa, smanjenja ili eliminisanja upotrebe štetnih materija, sprečavanja zagadjenja i kontrolisanog postupanja sa otpadom;

 • Razmatra mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i informiše ih o sopstvenom opredeljenju u pogledu ove Politike.

  Svi zaposleni su odgovorni da svoje aktivnosti obavljaju u skladu sa ovom Politikom.