Jogood breskva i marakuja

Jogood breskva i marakuja Pet 330g
2,7g
Proteini
11,8g
Ugljeni hidrati
2,2g
Mlečna mast
328kJ / 78kcal
Energetska vrednost

Tabs